PRODUCTS

ราเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศที่สามารถจัดหา จัดจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดี ได้รับมาตรฐานอย่างมากมาย ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อชั้นนำทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาจัดจำหน่ายให้กับลูกค้า อาทิเช่น 3M ฟิลลิปส์ ชไนเดอร์อิเลคทริค

PRODUCTS

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำทางการตลาดด้านการเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอิเล็คโทรนิค และอุตสาหกรรมในประเทศไทย

Variable speed drives

– ATV12 , – ATV310 , – ATV320
– ATV340 ,- ATV71 ,- ATV21  – ATV61
– ATV610 , – ATV630 ,- ATV930

READ MORE

Soft start

– ATS01
– ATS22
– ATS48

READ MORE

OUR PARTNERS

บริษัท โฟร์เอ็น เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด นำเสนอสินค้าและบริการเต็มรูปแบบ ในด้านระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมอุตสหกรรมและระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่การจัดจำหน่าย การออกแบบ การติดตั้ง และการฝึกอบรม สิ่งที่เรานำเสนอให้แก่ลูกค้า คือความปลอดภัยทั้งตัวผู้ใช้งานและอุปกรณ์ ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก อันได้แก่ Schneider Electric, Philips, 3M

OFFICE LINE

02-067-1619

HOTLINE

086-340-3407 , 087-118-0942

WORKING HOURS

8:00  – 17:00

OFFICE LINE

02-067-1619

HOTLINE

086-340-3407 , 087-118-0942

WORKING HOURS

8:00 – 17:00