PROJECT REFERENCE2021-01-24T17:23:59+07:00

PROJECT REFERENCE

ผลงานที่ผ่านมา

บริษัท โฟร์เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

งานขาย Variable Speed Drive 500kW/VSD 37kW

October 15th, 2017|

งานขาย VSD 500 kW / VSD 37kW ลูกค้าให้วามไว้วางใจในให้เรานำเสนองานขายตู้  สำหรับลูกค้า บริษัท SCG อ.เมือง จ.สระบุรี งานขาย VSD 500 kW / VSD 37kW เพราะเรารู้ลึกถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่าย เราจึงมีทีมงานที่บริการให้คำแนะนำก่อนการตัดสินใจซื้อให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ สามารถเลือกใช้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งเรายังมีทีมงานออกแบบที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

งานขาย VSD Soft Start Schneider Electric

October 13th, 2017|

งานขาย VSD & Soft Start Schneider Electric ลูกค้าให้วามไว้วางใจในให้เรานำเสนองานขายตู้ โรงงานโม่หินเอ็นแพ็ค จ.เชียงใหม่ งานขาย VSD & Soft Start Schneider Electric เพราะเรารู้ลึกถึงทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจัดจำหน่าย เราจึงมีทีมงานที่บริการให้คำแนะนำก่อนการตัดสินใจซื้อให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ สามารถเลือกใช้สินค้าที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจซื้อ อีกทั้งเรายังมีทีมงานออกแบบที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว

งานขาย VSD Schneider Electric sumutsakorn

October 11th, 2017|

งานขาย VSD หลายๆรุ่นด้วยกัน ลูกค้าให้ความไว้วางใจในให้เรานำเสนองานขาย Inverter สำหรับลูกค้า บ.ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร งานขาย VSD หลายรุ่นด้วยกัน โดยลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจบริษัท บริษัท โฟร์เอ็น เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าไปเปลี่ยนและติดตั้ง Inverter หลายรุ่นด้วยกัน บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด โดยเริ่มด้วยธุรกิจผสมยาง และ เราลงทุนโรงเป่าพลาสติกซึ่งโดย สายการผลิตจะประกอบด้วย มอเตอร์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนสายการผลิต แต่เนื่องจากมอเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมความเร็วรอบได้ส่งผลเสีย หายแก่สายการผลิตทางบริษัทจึงหาอุปกรณ์ที่จะนำมาช่วยควบคุมความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์ บริษัทเองได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้เลยได้จัดหาอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ โดยได้เห็นว่า Inverter เองมี คุณสมบัติช่วงคุมความเร็วรอบมอเตอร์ได้เลยได้ให้  บริษัทโฟร์เอ็น เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้าไปนำเสนอ และขาย Inverter เพื่อช่วยให้ทางบริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นเพราะสินค้าไม่เสียหายและสามารถกำหนดความเร็วรอบมอเตอร์ ได้ตามตต้องการ

Preventive Maintenance VSD Soft Start Brand Schneider Electric

October 9th, 2017|

งาน Preventive Maintenance VSD Schneider & Soft Start Schneider Electric โรงงานโม่หินโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Preventive Maintenance VSD Soft Start Brand Schneider Electric เป็นการดูแลรักษา Inverter Schneider Electric ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการผลิตและความเสี่ยง PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา Inverter Schneider Electric รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตัว Inverter Schneider Electric เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน Preventive Maintenance : PM (การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน) เป็นการดูแลรักษา Inverter Schneider Electric ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบต่อการบวนการผลิตและความเสี่ยง PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา Inverter Schneider Electric รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภาพในตัว Inverter Schneider Electric เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน ขอบเขตการทำงาน - Inspection checking measures the other component - Check capacitor bank - Cleaning - Tightening - Checking software version and motor data - Check supply voltage - Check control voltage - Inspection of cooling fan (Inverter and Capacitor bank) - Measuring DC bus - Checking temperature - Work description - Report comment & parameter

Preventive Maintenance บ.ไทยแอลกอฮอล์

October 7th, 2017|

งาน Preventive Maintenance  บ.ไทยแอลกอฮอล์ อ.บางเลน จ.นครปฐม งาน Preventive Maintenance  บ.ไทยแอลกอฮอล์ อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นการดูแลรักษา ตู้ ACB ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย โดยการทำเช่นนี้ก็เพื่อวางเป้าหมายไม่ให้เกิดความเสียหายอันอาจจะส่งผลกระทบ ต่อกระบวนการผลิตและความเสี่ยง PM เป็นการวางแผนโดยกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ตู้ ACB รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในตู้ ACB  เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือวางแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าซึ่งจะไม่ทำให้ขบวนการผลิตต้องหยุดฉุกเฉิน ขอบเขตการทำงาน - Inspection checking measures the other component - Check capacitor bank - Cleaning - Tightening - Checking software version and motor data - Check supply voltage - Check control voltage - Inspection of cooling fan (Inverter and Capacitor bank) - Measuring DC bus - Checking temperature - Work description - Report comment & parameter

Load More Posts

OFFICE LINE

02-067-1619

HOTLINE

086-340-3407 , 087-118-0942

WORKING HOURS

8:00 -17:00

OFFICE LINE

02-067-1619

HOTLINE

086-340-3407 , 087-118-0942

WORKING HOURS

8:00 – 17:00